Tablice wartości pokarmowej pasz

Dzięki licznym i wielostronnym badaniom, przeprowadzanym od wielu lat przez instytucje naukowo-badawcze, określono wartość pokarmową bardzo dużej ilości pasz i opracowano tablice wartości pokarmowej pasz, a także normy żywienia zwierząt, bardzo ułatwiające racjonalne żywienie zwierząt. Tablice wartości pokarmowej pasz opracowano oddzielnie dla poszczególnych gatunków zwierząt, ponieważ te same pasze mają dla nich inną wartość. Z powodu odmiennej budowy