Tkanka chrzęstna

Z tkanki chrzęstnej zbudowane są chrząstki. Jest ona giętka i elastyczna. Występuje w miejscach wymagających łagodzenie wstrząsów, np. w stawach, kopytach i racicach. Z niej zbudowany jest szkielet noworodków i młodych zwierząt. W miarę dojrzewania organizmu i pobierania w paszy odpowiedniej ilości wapnia tkanka chrzęstna ulega skostnieniu.