Tkanka kostna

Tkanka kostna jest najtwardsza z tkanek zwierzęcych. Z niej zbudowane są kości, tworzące rusztowanie całego organizmu. Zawiera dużo składników mineralnych, a zwłaszcza wapnia i fosforu, które nadają jej twardość.