Tkanka nerwowa

Komórki tworzące tkankę nerwową mają różną wielkość, kształt oraz liczne i długie wypustki. Z tkanki tej zbudowane są nerwy, rdzeń kręgowy i mózg. Dzięki tkance nerwowej zwierzę odbiera wrażenia z otoczenia, np. wrażenia świetlne za pomocą wzroku, dźwiękowe – za pomocą słuchu, cieplne – za pomocą dotyku itp. Przewodzi też ona pobudzenia pomiędzy narządami, np. polecenia skurczu mięśni, jeżeli zwierzę pragnie wykonać ruch.

Układ jest zespołem narządów ściśle współpracujących ze sobą i stanowiących jedną całość. Na przykład jama ustna, gardło, przełyk, żołądek i jelito wykonują wspólnie czynności pobierania i trawienia pokarmu i dlatego układ ten nazwano układem pokarmowym. Poruszanie się umożliwiają układy kostny i mięśniowy. Przed nie sprzyjającymi wpływami środowiska zewnętrznego chroni skóra i jej wytwory, czyli układ powłokowy. Oddychanie umożliwia układ oddechowy (tchawica, płuca), doprowadzający do krwi świeże powietrze i wydalający zużyte. Istnieją następujące układy: kostny, mięśniowy, powłokowy, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, moczowy, rozrodczy, dokrewny, nerwowy.