Trawienie

Trawieniem nazywamy rozkładanie po-karmu na proste substancje chemiczne, rozpuszczalne w wodzie, które mogą przenikać przez ścianki przewodu pokarmowego. Trawienie przebiega przede wszystkim w żołądku i w jelicie cienkim. Trawienie u koni i świń. U zwierząt mających żołądek jednokomorowy, np. u koni i świń, pokarm rozdrobniony i na- śliniony w jamie ustnej przedostaje się przez przełyk do żołądka. Gruczoły znajdujące się w ściankach żołądka wydzielają sok żołądkowy, pod wpływem którego rozpoczyna się rozkład zawartego w paszy białka i tłuszczów na proste związki rozpuszczalne w wodzie. Następnie pokarm zostaje przesunięty do jelita cienkiego, gdzie następuje dalszy jego rozkład pod wpływem soku jelitowego, wydzielanego przez ścianki jelita, a także soku trzustkowego i żółci. Rozłożone zostają białka, węglowodany i tłuszcze. Proste związki chemiczne powstałe w wyniku trawienia przenikają przez ścianki jelita cienkiego do krwi, która rozchodząc się po organizmie, odżywia poszczególne tkanki i narządy. Nie strawione części pokarmu przesuwają się do jelita grubego, gdzie odbywa się wchłanianie wody i zostaje uformowany kał, wydalany co pewien czas na zewnątrz przez odbytnicę. Trawienie u przeżuwaczy. Inaczej przebiega trawienie u zwierząt przeżuwających, mających żołądek wielokomorowy. Częściowo tylko rozdrobniony pokarm dostaje się u nich z jamy gębowej do żwacza i czepca. Po pobraniu pewnej ilości paszy następuje jej przeżuwanie pokarm wraca ze żwacza i czepca małymi porcjami do jamy gębowej, gdzie zostaje dokładnie przeżuty (stąd nazwa: przeżuwacze) i powtórnie połknięty.’ W żwaczu żyją w ogromnych ilościach drobnoustroje (bakterie, wymoczki), które rozkładają różne składniki paszy, a między innymi włókno, z którego głównie zbudowane są ścianki komórek roślinnych. Umożliwia to wykorzystanie tych składników, które znajdują się wewnątrz komórek roślinnych. Zwierzęta nieprzeżuwające nie trawią włókna prawie wcale. Działalność bakterii w żwaczu jest bardzo ważna. Rozmnażają się one bardzo szybko i wytwarzają stosunkowo dużo białka własnego ciała, a w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego są trawione podobnie jak białka pobranej paszy. Białko tych drobnoustrojów ma dużą wartość dla organizmu zwierzęcego, a poza tym wytwarzają one dużo witamin, zwłaszcza witaminy B. Pokarm ze żwacza przechodzi poprzez czepiec i księgi do trawieńca, gdzie jest trawiony tak jak w żołądku jednokomorowym. Dalszy ciąg trawienia w jelicie przebiega u zwierząt przeżuwających i nieprzeżuwających tak samo. Należy pamiętać, że u młodych zwierząt przeżuwających (u cieląt czy jagniąt ssących) żwacz nie jest jeszcze rozwinięty, nie mogą więc one trawić włókna roślinnego. Trawienie mleka odbywa się u nich w trawieńcu i w jelicie. Żołądek cieląt wydziela substancję zwaną podpuszczką, która ścina białko mleka, co ułatwia jego trawienie.