Trawieniec

Trawieniec jest ostatnią komorą żołądka przeżuwaczy i miejscem właściwego trawienia. W jego błonie śluzowej występują liczne gruczoły wydzielające kwaśny sok żołądkowy. Przesycona nim miazga pokarmowa jest przesuwana do jelita cienkiego.