Układ kostny

Wszystkie kości zwierzęcia tworzą szkielet (kościec). Jest on rusztowaniem, na którym zawieszone są miękkie części organizmu i który nadaje ciału jego kształt. Kości chronią niektóre części organizmu, np. kości czaszki chronią mózg. Pewna ilość kości jest połączona ruchomo. Przyczepione do nich mięśnie umożliwiają wykonywanie ruchów. Kość zbudowana jest głównie ze składników mineralnych, które stanowią około 2/3 substancji kostnej. Odpowiednia zawartość składników mineralnych w kośćcu zależy w dużej mierze od obecności ich w paszy. Bezpośrednio po urodzeniu zwierzęcia większość kości jest elastyczna i giętka, przypominająca raczej chrząstkę. Dopiero w miarę rozwoju i wzrostu organizmu kości twardnieją. Do prawidłowego rozwoju i wzrostu kości niezbędne są składniki odżywcze, a szczególnie sole mineralne oraz witamina D, którą organizm może wytwarzać pod wpływem promieni słonecznych. Dlatego tak ważne jest, szczególnie dla młodych zwierząt, aby w okresie zimowym przebywały na okólnikach i wybiegach, a latem na pastwisku.