Układ krwionośny

Układ krwionośny składa się z serca oraz z naczyń krwionośnych, w których płynie krew. Zadaniem układu krwionośnego jest do-prowadzanie składników pokarmowych i tlenu do wszystkich komórek ciała oraz odprowadzanie z nich niepotrzebnych produktów do narządów wydalniczych. Serce znajduje się w klatce piersiowej.

Wnętrze jego jest podzielone na 4 jamy, ułożone parami jedna za drugą. Dwie mniejsze noszą nazwę przedsionków, a dwie większe – to komory. Przedsionki nie mają połączenia ze sobą podobnie jest z komorami. Natomiast między przedsionkami a komorami znajdują się otwory z zastawkami, które rytmicznie zamykają je i otwierają, regulując w ten sposób przepływ krwi z przedsionków do komór ¡ uniemożliwiając cofanie się jej z komór do przedsionków. Krew dopływająca do serca z płuc i następnie tłoczona ku obwodowi ciała ma barwę jasnoczerwoną, ponieważ zawiera dużo tlenu pobranego w płucach. Natomiast krew doprowadzana do serca z całego organizmu ma barwę ciemnoczerwoną, gdyż jest pozbawiona tlenu, a zawiera dwutlenek węgla. Do płuc zostaje ona skierowana w celu oddania dwutlenku węgla i utlenienia. Przez serce przepływa jednocześnie krew utleniona i odtleniona, lecz te dwa rodzaje krwi nie mieszają się ze sobą, ponieważ uniemożliwiają to przegrody między przedsionkami i między komorami. Przepływ krwi w organizmie następuje dzięki pracy serca, polegającej na kolejno po sobie następujących skurczach i rozkurczach mięśni przedsionków i komór. Przedsionki kurcząc się, wypychają krew do komór, po czym następuje skurcz komór, który powoduje tłoczenie krwi do naczyń krwionośnych. Naczynia krwionośne w miarę oddalania się od serca rozgałęziają się i mają coraz mniejszy przekrój i coraz cieńsze ściany. Wśród naczyń tych rozróżnia się tętnice, którymi płynie krew w kierunku od serca do poszczególnych części ciała, oraz żyły, którymi płynie krew z różnych części ciała z powrotem do serca. Krew wypełniająca naczynia płynie w nich pod ciśnieniem. W tętnicach ciśnienie to jest znacznie większe niż w żyłach, dlatego po skaleczeniu z tętnicy krew wytryskuje silnym strumieniem, a z żył spływa powoli.