Układ mięśniowy

img

Układ mięśniowy powoduje ruchy kośćca, a przez to umożliwia poruszanie się zwierzęcia. Układ ten utworzony jest z mięśni zbudowanych z tkanki mięsnej i łącznej W mięśniu można rozróżniać część środkową zwaną brzuścem, oraz przyczepy krańcowe, zwane ścięgnami. Zdolność kurczenia się ma tylko część środkowa, natomiast ścięgna przymocowują mięsień do kości. Mięśnie zwierzęcia można podzielić na 3 grupy: mięśnie głowy, mięśnie szyi i tułowia oraz mięśnie kończyn. 

Do ważniejszych mięśni głowy zalicza się mięśnie wprowadzające w ruch żuchwę. Ze względu na pobieranie paszy i picie ważne są również mięśnie umożliwiające ruch warg i języka. Do ważniejszych mięśni tułowia należą mięśnie skóry, które umożliwiają zwierzęciu wstrząsanie skórą, a przez to opędzanie się od much i innych owadów. Mięśnie kręgosłupa umożliwiają unoszenie i pochylanie głowy, ruchy szyi i grzbietu. Silny ich rozwój świadczy o dużej sile pociągowej u koni roboczych, a u zwierząt rzeźnych – o dużej ilości smacznego mięsa. Mięśnie klatki piersiowej odgrywają dużą rolę w oddychaniu, unoszą bowiem żebra ku górze w czasie wdechu, zwiększając pojemność klatki piersiowej i umożliwiając nabranie powietrza do płuc. Mięsień zwany przeponą oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej. Jego skurcze przyczyniają się również do nabierania większej ilości powietrza do płuc. Mięśnie jamy brzusznej są płaskie kurcząc się, zwiększają w niej ciśnienie, co ułatwia oddawanie kału, moczu, a u samic w czasie porodu – wydalenie płodu.