Układ nerwowy

Zadaniem układu nerwowego jest regulowanie czynności poszczególnych narządów i układów organizmu zwierzęcego oraz ich współdziałania, a także kierowanie zachowaniem się zwierzęcia wobec zmieniających się stale warunków otoczenia.

Układ nerwowy zbudowany jest z tkanki nerwowej, która jest bardzo wrażliwa na podniety i ma zdolność przewodzenia pobudzeń, czyli impulsów. W skład układu nerwowego wchodzi mózg i rdzeń kręgowy, który znajduje się wewnątrz kręgosłupa. Od mózgu i rdzenia kręgowego odchodzą nerwy, które rozgałęziają się na coraz cieńsze odnogi, dochodzą do wszystkich narządów ciała. Do zakończeń nerwów dochodzą z otoczenia pewne podniety, np. uderzenie, głos, ciepło lub zimno, światło itp. Nerwy przenoszą te odczucia do mózgu, gdzie w komórkach nerwowych powstaje decyzja, jak organizm ma zareagować.

Decyzja ta jest przenoszona znowu nerwami do odpowiednich narządów. Na przykład gdy koń zostanie uderzony, nerwy przekazują sygnał do mózgu, gdzie powstaje decyzja, jak zwierzę ma zareagować na ten bodziec, np. ucieczką (bieg) lub wierzgnięciem. Reakcję taką nazywamy odruchem.