Wapń i fosfor

Wapń i fosfor wchodzą przede wszystkim w skład kości. Niedobór ich powoduje u młodych zwierząt nieprawidłowy rozwój kośćca oraz chorobę zwaną krzywicą. U krów wysokomlecznych wskutek wydzielania dużych ilości wapnia z mlekiem wskutek niedoboru tego składnika w paszy następuje odwapnienie kości, rozmiękczenie ich, a niekiedy nawet choroba zwana łomikostem. Występujące często u krów porażenie po-porodowe jest również wynikiem niedoboru wapnia. Spotyka się je szczególnie w okolicach o glebach lekkich i zakwaszonych, które wymagają stałego wapnowania. Roślinność w tych rejonach jest uboga w wapń, należy więc dawać zwierzętom dodatkowo takie pasze mineralne, jak kreda pastewna, mączka kostna i inne.