Witamina D

Witamina D ma wpływ na prawidłowy rozwój kośćca i zapobiega chorobie krzywiczej Witaminy B odgrywają dużą rolę, zwłaszcza & działalności układu nerwowego. Niedobór ich powoduje zaburzenia nerwowe, zahamowanie wzrostu, obniżenie płodności, niedokrwistość itp. Witaminy te znajdują się w drożdżach, mleku, zielonkach, sianie i ziarnach zbóż. Bydło, owce i kozy (przeżuwacze) nie cierpią na ich niedobór, ponieważ wytwarzają je drobnoustroje żyjące w żwaczu. Witamina C jest bardzo rozpowszechniona w przyrodzie – występuje we wszystkich niemal paszach pochodzenia roślinnego. W normowaniu pasz zwykle nie jest uwzględniana, ponieważ zwierzęta mogą same ją wytwarzać. Jednak w pewnych okresach, np. w czasie ciąży, laktacji, ciężkiej pracy, choroby itp., zapotrzebowanie na witaminę C poważnie wzrasta, dlatego należy skarmiać wówczas zielonki, kiszonki lub inne zasobne w nią pasze.

Witamina D umożliwia zwierzętom przyswajanie wapnia i fosforu zawartych w paszy, a przez to wpływa na prawidłowe formowanie się kośćca. Wskutek braku witaminy D zwierzęta zapadają na chorobę zwaną krzywicą. Pasze roślinne nie zawierają witaminy D, lecz tylko prowitaminę, z której witamina może powstawać pod wpływem naświetlania promieniami słonecznymi. Dlatego tak duże znaczenie ma przebywanie zwierząt na pastwiskach i okólnikach. Naj-większe znaczenie ma witamina D dla rosnącej młodzieży oraz dla samic ciężarnych i karmiących. Stosunkowo duże ilości prowitaminy i witaminy D występują w sianie wysuszonym w słońcu. W przeciwieństwie do witaminy A – witamina D ginie podczas suszenia mechanicznego. Najbogatsze w witaminę D są: tran rybi, drożdże i siano z lucerny. Witamina E ma decydujący wpływ na procesy rozmnażania. Niedobór jej powoduje nieprawidłowy przebieg ciąży, a u samców obniżenie płodności. Witamina ta występuje w większości produktów roślinnych, a szczególnie w kiełkach zbóż i w zielonkach, zwłaszcza w lucernie.

Antybiotyki są to substancje wytwarzane przez mikroorganizmy (pleśnie). Hamują one wzrost i rozwój bakterii lub w ogóle je niszczą, dlatego stosuje się je powszechnie w celu zwalczania wielu chorób.