Witaminy i antybiotyki

Witaminy są substancjami niezbędnymi zwierzęciu do prawidłowego przebiegu takich procesów w organizmie, jak wzrost, rozpłód, wytwarzanie produktów czy utrzymanie zdrowia. Witaminy są chemicznymi związkami organicznymi o różnej budowie i składzie, wytwarzanymi przeważnie przez rośliny. Zwierzęta na ogół nie mogą produkować witamin, muszą więc otrzymywać je w paszach roślinnych. Wyjątek stanowi witamina. C, którą większość zwierząt gospodarskich może sama wytwarzać, oraz witamina B, którą wytwarzają drobnoustroje żyjące w przewodzie pokarmowym, np. bakterie i wymoczki występujące w żwaczu.