Wygląd sierści

Po wyglądzie sierści można ocenić stan odżywienia i zdrowie zwierzęcia: matowa i nastroszona wskazuje na złe żywienie lub na chorobę u zwierzęcia zdrowego jest gładka i lśniąca. Włosy i skóra zwierzęcia powinny być utrzymywane w stałej czystości. Czyścić je należy szczotką, co nie tylko usuwa brud, ale pobudza również krążenie krwi i oddychanie. Zgrzebło służy tylko do czyszczenia szczotki nigdy nie powinno być używane do czyszczenia skóry i sierści, bo sprawia zwierzęciu ból i może spowodować skaleczenia.

Zwierzęta przebywające na świeżym powietrzu – na pastwisku lub na okólniku – gdzie na przemian wiatr, słońce i deszcz oczyszczają skórę i włosy, są o wiele zdrowsze od zamkniętych stale w pomieszczeniach.