Zęby

img Zęby służą do chwytania, odgryzania i rozcierania pokarmu. Z wiekiem zęby ścierają się, a także mogą wypadać, dlatego stare zwierzęta często nie mogą już pobierać i rozdrabniać twardych pasz. Na podstawie zmiany zębów mlecznych na stałe i ścieraniu się zębów stałych można w pewnym przybliżeniu- ocenić wiek zwierzęcia.