Zielonki z upraw polowych

Zielonki otrzymuje się nie tylko z łąk i pastwisk, lecz także z gruntów ornych. Aby jednak nie zmniejszać powierzchni uprawy zbóż i okopowych, należy przede wszystkim wykorzystać możliwość dodatkowego zbioru, tak zwanych poplonów, wysiewając rośliny pastewne po zbiorze plonu głównego. Uprawa ich ma duże znaczenie dla produkcji pasz. Można je podzielić na dwie główne grupy: poplony ściernikowe i ozime.