Zielonki

Zielonki są to rośliny pastewne i łąk i pastwisk lub z pól uprawnych, sprzątane w stanie świeżym do bezpośredniego skarmiania bądź spasane na pastwisku. Zawierają one zwykle dużo strawnego białka o wysokiej wartości, cukrów, soli mineralnych i witamin, a młode – mało włókna. Są one smaczne, a przez to chętnie zjadane i dobrze trawione przez zwierzęta, poprawiają też strawność innych skarmianych pasz, dobrze oddziałują na czynności przewodu pokarmowego i dlatego nazywane są paszami dietetycznymi. Zielonki są podstawą letniego żywienia większości zwierząt gospodarskich i stanowią jedną z najbardziej wartościowych pasz produkowanych w gospodarstwie rolnym.