Żwacz

Żwacz, znajdujący się z lewej strony jamy brzusznej, jest największą częścią żołądka. U bydła może on mieć do 200 I pojemności. W żwaczu zwierząt dorosłych występują liczne drobnoustroje, które rozkładają składniki pokarmowe paszy. Duże znaczenie ma rozkładanie przez nie włókna, dlatego przeżuwacze znacznie lepiej trawią i wykorzystują pasze zawierające dużo włókna, jak zielonki, siano czy słoma, niż zwierzęta nieprzeżuwające.